Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č 41/013/10
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 41/034/05
pdf Zmluva VSE + Podmienky zmluvy VSE
pdf Zmluva o kataster
pdf Dohoda o vykonaní výrubu porastov
pdf Zmluva o elektronickej komunikácii
pdf Zmluva o dielo - Padaras
pdf Mandatná zmluva
pdf Zmluva o terminovanom úvere č. 41/003/12 18/02/2012
pdf Dodatok k zmluve č. 41/003/12 18/02/2012
doc Zmluva o dielo - SVP
doc Zmluva o dielo - SVP
doc Zmluva o dielo - SVP
doc Zmluva o dielo - SVP
doc Zmluva o kúpe cenných papierov - VVS
doc Zmluva o kúpe cenných papierov - VVS
doc Zmluva o kúpe cenných papierov - VVS
pdf DOHODA č. 07/ § 50j / 2012
TIF Zmluva o kataster 2013
TIF Zmluva o kataster 2013 I2 strana
pdf Zmluva č.01-2013 dotacie CVČ
PDF Zmluva o poskytovaní služieb
PDF Zmluva o poskytovaní služieb
PDF Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Dohoda 50j Všeobecný administratívny pracovník
PDF zmluva o dielo- Elektrický ohradník
PDF zmluva o dielo- Rekonštrukcia studne
PDF Zmluva o dielo- Objekt DŠH
PDF Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy B
pdf Zmluva o poskytovaní služieb - účtovník
pdf Zmluva o poskytovaní služieb - projektový manažér
PDF Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
PDF príloha k ZoPP plnomocenstvo
PDF Kúpno-predajná zmluva, poľná kuchyňa
PDF zmluva s premier consulting
pdf Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby
pdf Prima banka SR dodatok č.4
pdf Primabanka SR Dodatok č.1
pdf Primabanka SR Dodatok č.1
pdf zmluva o dielo s esteem SR s.r.o., Brestov 75, 066 01
pdf zmluva o dielo s esteem SR s.r.o., Brestov 75, 066 01
pdf Poistenie majetku - Generali
pdf Poistenie majetku - Generali
pdf Dohoda o zrušení neaktuálnej zmluvy s PC
pdf Zmluva o dielo s PC č. 021215-4-1
pdf Zmluva o dielo s PC č. 021215-4-2
pdf Zmluva o budúcej zmluve s Natur-Pack, a.s.
pdf Zmluva s DCOM 2.časť
pdf Zmluva s DCOM 1.časť
pdf Dodatok č.1/2016 k zmluve s Fura
pdf Dodatok 2/2016 k zmluve s FURA
pdf Rozpočet vetva D a J
pdf Rozpočet vetva B a C
pdf Rozpočet vetva A
pdf Krycí list k ZoD-Ramstav
pdf Zmluva o dielo - RAMSTAV 2.časť
pdf Zmluva o dielo - RAMSTAV 1.časť
pdf Zmluva o bežnom účte
pdf Dodatok č.4 k zmluve o zriadení spoločného úradu
pdf zmluva dovera 2.časť
pdf zmluva dovera 1.časť
pdf Licenčná zmluva kataster
pdf Zmluva s Natur-pack 3.časť
pdf Zmluva s Natur-pack 2.časť
pdf Zmluva s Natur-pack 1.časť
pdf Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
pdf zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
pdf Zmluvao dielo 005/2017
docx Návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov
pdf Webex - zmluva o vytvorení webstránky