Aktuality

Deň Obce 2016
Oslavy 565. výročia prvej písomnej zmienky obce Víťazovce

PHSR 2016 - 2023
PHSR pre obdobie 2016 až 2023 s výhľadom do roku 2025 sa nachádza v časti DOKUMENTY.

Výberové konanie na funkciu ,,Hlavný kontrolór obce Víťazovce,,
Obec Víťazovce vyhlasuje výberové konanie na funkciu hl.kontrolóra obce

Návrat do stredoveku - Pod Kapušanským hradom
Obec Kapušany Vás srdečne pozýva na jedinečnú akciu svojho druhu „ Návrat do stredoveku“, ktorá sa bude konať v dňoch 17. a 18. septembra 2016 priamo pod Kapušianskym Hradom.

Veľkokapacitný kontajner v obci
Vážení občania!
V rámci udržiavania čistoty okolia našej obce a šetrenia životného prostredia, je od 20.06.2016 do jeho naplnenia vo

Dotázník k PHSR

Dotazník pre obyvateľov obce

Vážení občania,

po dohode so starostom obce sa obraciame na Vás s prosbou o elektronické vyplnenie dotazníka,

PHSR - PSK
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020

1   |   2   |   3      »