Aktuality

Dotázník k PHSR

Dotazník pre obyvateľov obce

Vážení občania,

po dohode so starostom obce sa obraciame na Vás s prosbou o elektronické vyplnenie dotazníka,

PHSR - PSK
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020

Nový sadzobník poplatkov v obci Víťazovce
Pribudol cintorínsky poplatok...

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov
Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

generel dopravnej infraštruktúry
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/generel-dopravnej-infrastruktury-presovskeho-kraja

na tejto stránke si môžete pozrieť detaily...

Upozornenie OR PZ
Leto je obdobím, kedy na našich cestách pribúdajú dopravné nehody...

JUNIÁLES
Pozývame všetkých!!! Mamičky, babičky, prababičky, ockov, dedkov, pradetkov a milé naše detičky a mládež na obecnú spoločenskú akciu.

«      1   |   2   |   3      »