Aktuality

Nový sadzobník poplatkov v obci Víťazovce
Pribudol cintorínsky poplatok...

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov
Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

generel dopravnej infraštruktúry
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/generel-dopravnej-infrastruktury-presovskeho-kraja

na tejto stránke si môžete pozrieť detaily...

Upozornenie OR PZ
Leto je obdobím, kedy na našich cestách pribúdajú dopravné nehody...

JUNIÁLES
Pozývame všetkých!!! Mamičky, babičky, prababičky, ockov, dedkov, pradetkov a milé naše detičky a mládež na obecnú spoločenskú akciu.

Implementácia projektu Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky Č.projektu WTSL.02.01.00-18-183/10
Implementácia sa nachádza v zložke Dokumenty

Veľkončná výstava šikovných rúk Víťazovských žien
V týchto dňoch prebieha na našom obecnom úrade Veľkonočná výstava kraslíc a iných veľkonočných dekorácií

«      1   |   2   |   3      »