Aktuality

Dotázník k PHSR

Dotazník pre obyvateľov obce Vážení občania, po dohode so starostom obce sa obraciame na Vás s prosbou o elektronické vyplnenie dotazníka, ktorý má za cieľ zmapovať Vaše potreby, názory a predstavy pre účely krajšieho a jednoduchšieho života v obci. Po vyhodnotení budú odpovede zapracované do dlhodobej stratégie rozvoja obce a zohľadňované pri žiadostiach o finančné príspevky. Dotazník je anonymný a vyžaduje si len krátky čas na vyplnenie. Veríme, že v prípade technických problémov sa vo Vašom okolí nájdu ľudia, ktorí Vám pomôžu dotazník vyplniť. Konečný termín zasielania dotazníkov bude oznámený starostom obce. Vopred ďakujeme. Občianske združenie Tri doliny http://www.survio.com/survey/d/U0O2T3P3I2V9M1K2Z