Aktuality

Veľkokapacitný kontajner v obci

Vážení občania! V rámci udržiavania čistoty okolia našej obce a šetrenia životného prostredia, je od 20.06.2016 do jeho naplnenia vo dvore hasičskej zbrojnice umiestnený veľkokapacitný kontajner na drobný stavebný odpad bez škodlivín a nadrozmerný odpad. Dovoz odpadu je potrebné nahlásiť na OcÚ z dôvodu odomknutia brány zbrojnice. Podľa nového zákona o odpadoch č 79/2015 je tento odpad spoplatnený symbolickou sumou 0,07€/1kg odpadu. Jozef Merčák (starosta) 0905 541 629 Sabolová Lenka (pracovníčka) 0907 913 421 Jozef Merčák