Aktuality

Výberové konanie na funkciu ,,Hlavný kontrolór obce Víťazovce,,