Kultúra

Pozvánka na jazdeckú akadémiu Víťazovce 2014
Projekt: "Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky"
číslo projektu: WTSL.02.01.00-18-183/10

Deň Obce 2012
Po ukončení žatevných prác sa v sobotu 18. augusta v našej obci uskutočnilo spoločenské podujatie pod názvom „Deň Obce 2012“. V spolupráci so Slovenskou Asociáciou jazdeckej turistiky sa toto podujatie začalo dopoludnia o desiatej hodine pretekmi koní pod názvom „Jazdecká akadémia 2012“.

Oslavy obce VÍŤAZOVCE - 3.júl 2011
V nedeľu 3 júla o 13,00 hod. sa v našej obci uskutočnili oslavy 560. výročia prvej písomnej zmienky o obci Víťazovce.